אודות

פרויקט ג'סי כהן הוא יוזמה של המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון המבקש לבחון כיצד האמנות יכולה לקחת חלק בתהליכים של שינוי בקנה מידה של שכונה ועיר על ידי עבודה משותפת עם גופים וכלים אחרים (עירוניים, ממשלתיים, פרטיים) ומבלי לבוא במקומם.

הפרויקט יימשך שנתיים (2010-2011) במהלכן צריכים להתקיים הפרויקטים השונים בשכונה ולהסתיים. עם זאת אנו נעודד פרויקטים שלוקחים בחשבון פיתוח דרכים להמשכיות שאינן תלויות במימון של המרכז ופרויקטים שמשאירים תוצר לשכונה גם אחרי שמסתיימים. הכוונה היא לאפשר עבודה ארוכת טווח ומעורבות של אמנים בתוך השכונה לצד עבודה משותפת עם גורמים פעילים אחרים בשכונה כמו המתנ"ס, בתיה"ס, מחלקות שונות בעיריה וכו'.

במהלך החודשים האחרונים ערכנו סדרה של מפגשים עם אנשי מפתח בשכונה עצמה או בארגונים הקשורים לשכונה על מנת לקבל מידע בסיסי ולזהות שותפים פוטנציאלים לפרויקט. בעקבות פגישות אלו מסתמנים כמה קווים מנחים לגבי דרך העבודה המתוכננת וזוהו צרכים וכיווני פעולה אפשריים:

1. יצירת מקום לתרבות של הקהילות השונות בשכונה במרחב הציבורי והעצמה של הקהילה דרך הפעילות.
2. סיפורי חיים. עבודה עם תושבים סביב נרטיביים פרטיים / קהילתיים והפיכתם לחלק מהמרחב הציבורי. עבודה שיכולה לגעת במעגלים רחבים של פעילות- ראיונות, סדנאות וידיאו, אינטרנט, הקרנות במרחב הציבורי-פרטי.
3. פתיחת חלל של הפרויקט בשכונה שישמש לתצוגה, מפגשים, סדנאות. מקום שמרכז את הפרויקט ותהיה לו נוכחות בולטת בשכונה.
4. ניצול ידע מקומי- סדנאות של ידע מקומי שמעבירים תושבים לתושבים.
5. ניצול שטחים פתוחים ציבוריים בשכונה ובחצרות הבתים.
6. סדרה של כנסים/הרצאות/מפגשים של אמנים, אקטיביסטים וכו' כחלק מהידע שהפרויקט מייצר.
7. הפרויקט יציע צורות שונות של אירוח אמנים בשכונה ומתן אפשרות לחללי עבודה.
8. גילוי מחדש של השכונה דרך סיורים ומיפוי שלה.
9. משחקים בקנה מידה עירוני.
10. פרויקט של רדיו שכונתי בשיתוף עם רדיו חלאס (www.halas.am).
11. פרויקטים שמאפשרים תיווך בין האוכלוסייה לגורמים כמו עיריה, ממשלה וכו' על ידי ויזואליזציה של מידע, יצירת מודעות לזכויות וכו'.

A Sign in the Jessie Cohen Neighbourhood, Holon

The Jessie Cohen Project is an initiative of the Israeli Center for Digital Art, Holon, that seeks to explore how art can take part in the processes of change on a city or neighbourhood scale, by working side by side with other municipal, governmental, and private institutions and the tools available to them.

The Jessie Cohen Project will take place over the course of two years (2010, 2011) during which various art projects will take place. However, we encourage the development of projects that take into account sustainability beyond 2011 that can be funded independently of the center in Holon. The intention is to enable the long-term involvement of artists in the neighborhood in collaboration with other "players" like the neighborhood community center, elementary and junior high schools, various municipal departments, etc.

In recent months, project coordinators, Eyal Danon and Ran Kasmy Ilan, conducted a series of meetings with key people and organizations in or relating to the neighborhood to get basic information and identify potential partners for the project. These meetings revealed a few guidelines about how our work needs to be conducted and possible courses of action:

1. Creating a place of culture for the different communities in the public sphere through community empowerment activities.
2. Hearing life stories and working with residents around private/communal narratives and turning them into part of the public sphere. This could take the form of a wide breadth of activity – interviews, video workshops, Internet platforms, and screenings in the public/private sphere.
3. Opening a project space in the neighbourhood to be used for exhibitions, meetings, workshops, and which centers the project and has a prominent presence in the neighbourhood.
4. Exploring local knowledge and considering workshops exploring local knowledge transfer between residents.
5. Utilizing open, public spaces and private courtyards.
6. Organizing a series of conferences / lectures / meetings of artists, activists, etc. as part of the local production of knowledge.
7. Offering various forms of hosting artists in the neighborhood and creating working spaces.
8. Rediscovering the neighbourhood through tours and mapping.
9. Gaming on an urban-scale.
10. Founding a neighbourhood radio project in collaboration with Radio Halas (www.halas.am).
11. Mediating between the population and "players" in the municipality, government, etc. by the visualization of information, creating an awareness of rights and so on.