גינון קהילתי

במסגרת פרויקט גינון קהילתי פרי הגותה ועיצובה של אילת זהר, הוקם גן בבית ספר ויצמן, אשר משלב בין גינת נוי וגינה חקלאית. הרעיון הבסיסי נשען על תפיסה המבקשת לחבר בין מושגים אשר נתפסים כנפרדים כיום: חקלאות וגננות. הפרויקט הוא חיבור בין גן נוי, גינה חקלאית, צמחים מקומיים ועצים המגיעים ממחוזות תרבותיים וגאוגרפים מהם הגיעו עולים/ מהגרים החיים בשכונה.

הגינה הוקמה על ידי אנשי מקצוע ועל ידי התלמידים והמורים, אשר יעבדו בה בצורה שוטפת. זוהר תשגיח על התקדמות הפרויקט.
התלמידים יקבלו מידע והדרכה, יעבדו, יגדלו ירקות ויכירו צמחים ירקות ופירות ממגוון ארצות המוצא של חבריהם. הגן ישמש גם להעלאת המודעות הסביבתית של תלמידי ביה"ס כולם.

אילת זהר היא אמנית וחוקרת אשר עוסקת בנושא הסביבה והשילוב בין גינון וחקלאות.
הגן יהווה מחד אזור חקלאי לעבודה עיבוד וגידול ירקות בלב בית הספר, ובו זמנית הוא יהווה גם ריאה ירוקה, ויחיה את החצר.

הגן כולו הוא אקולוגי-אורגני וביולוגי, ללא כל חומרים כימיים או ריסוסים, ונועד לייצר ירקות בעלי ערך תזונתי גבוה.