ויזואליזציה של מידע מקומי

איסוף שיטתי ומעקב מתמשך אחר תופעות מקומיות יכול לחשוף תהליכים עירוניים שלעיתים סמויים מן העין. עם גידול נפח המידע ברשת התפתח גם תחום חדש (יחסית) של ייצוג חזותי של מידע מספרי, שמשתמש באמצעים גרפיים כדי לתמצת מידע רב שלא היה קריא ונהיר בצורה אחרת. בסדנה זו נכיר פלטפורמות רשת פתוחות ונגישות המאפשרות יצירת כלים ויזואליים כאלה ללא צורך בידע תכנותי, ונשתמש בהן כדי לאגד ולתת צורה לשכבות המידע הרבות שבאי הסדנה יבחרו לאסוף מסביבתם.

מנחה: צילה חסין